Prof.Dr. Selçuk YÜCEL

Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı drsyucel@yahoo.com
Randevu (7/24) : 444 55 44

Acıbadem Üniversitesi

Atakent Hastanesi, İstanbul
Halkalı Merkez Mh. Turgut Özal Bulv. No:16
34303 Küçükçekmece / İSTANBUL

Ekstrofi Vezika ve Epispadias Kompleksi

Ekstrofi vezika kompleks bir hastalıktır ve tedavisinde mutlaka çocuk ürolojisi, çocuk ortopedisi ve çocuk cerrahı beraber çalışmalıdır. Değişik zamanlamalarla seans sayıları değişerek tedavisi yapılsa da ana amaç ilk 2 günde mesanenin kapatılması ve 4 yaş civarında ise idrar tutma yeteneğinin oluşturulmasıdır.

Mesane kapatılırken mesane boynu onarımı ve epispadias onarımı aynı anda yapılabilir ancak genellikle çocuk hipospadiasa döndüğü için 1 yaş civarı ikinci bir operasyona gerek olur. İkinci yaklaşımda ise yenidoğanda mesane kapatıldıktan sonra 1-2 yaş civarı mesane boynunun kapatılması ve 2-4 yaş civarında epispadias onarımının yapılmasıdır.

Mesane boynunun idrar tutma için onarımı

En iyi serilerde bile çocuğun akranları gibi idrar tutabilme yeteneğinin gelişmesi yaklaşık %30 dur. Ameliyatlar sonrası idrar kaçırmanın veya epispadiasın devam etmesi durumunda revizyon ameliyatları yapılabilinir. En sık yapılan ameliyatlar mesane boynu rekonstrüksiyonları, mesanenin barsak ile yamalanması (mesane ogmentasyonu), penis uzatma, epispadias onarımı ve idrar kaçırmanın engellenmesi için mesane boynunun kapatılıp göbekten mesaneye açılan bir tüp ile (appendikovezikostomi veya Mitrofanoff kanalı) ile sondalamayla idrarın dışarı alınmasıdır.

Mesane boynunun operasyon sonrası daralmış görünümü

Erişkin hayatta ise penis kısalığına bağlı penis uzatma ve eğiklik düzeltme operasyonları da yapılabilinir.

Ziyaretçi ilgisi:

  • mesane ekstrofisi epispadias
Open

Randevu (7/24) : 444 55 44