Prof.Dr. Selçuk YÜCEL

Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı
Randevu: 444 55 44
İletişim: (533) 484 66 27
drsyucel@yahoo.com
Acıbadem Hastanesi
Acıbadem Atakent Hastanesinde gerekli tetkik ve tedaviler için SGK'dan yararlanılabilmektedir.


Thompson Reuters Bilimsel Yayın Portalı tarafından 2016 yılı tüm dünyada en çok atıf alan bilimsel yayına sahip üroloji doktorlarından biri olarak gösterilmiştir.

Çocuk Ürolojisi Merkezi

Çocuk Ürolojisi Merkezi

Çocuk ve bebek ürolojisi, çocuklarda ve bebeklerdeki ürolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi.

İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı ve böbrek kumu, işeme bozuklukları, inmemiş testis, gömük - eğri veya kısa penis ve penis uzatma, sünnet ve sünnet hataları, prenatal hidronefroz, böbrek büyümesi, upj darlığı, böbrek çıkım veya çıkış darlığı, yatak ıslatma, gece idrar kaçırma teşhis ve tedavi yöntemleri.

Vezikoüreteral reflü (VUR), posterior üretral valv (PUV), megaüreter, üreterosel, renal duplikasyon, çift böbrek, hidrosel, varikosel, labial adhezyon, hipospadias, peygamber sünnetli, spina bifida, nörojen mesane, ekstrofi vezika ve epispadias kompleksi hastalarının teşhis ve tedavisi.

İnmemiş testis tedavisi, inmemiş testis ameliyatı, VUR, vezikoüreteral reflü tedavisi ve ameliyatı, hidrosel tedavisi ve ameliyatı, gömük penis, kısa penis, eğri penis ameliyatı.