Prof.Dr. Selçuk YÜCEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.AsyaTel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Vezikoüreteral Reflü

Her 100 çocuktan birinde olan vezikoüreteral reflü çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlarının en önemli ve en sık nedenidir. Kız çocuklarında daha sık izlenirken erkek çocuklarda posterior üretral valv denilen idrar yolunun perde ile kapalı olması varlığında gelişebilir.

Normal bir idrar yolunda böbrekten idrar tüpü üreter ile mesaneye ilerleyen idrar bir daha mesaneden geriye böbreğe geri dönmez. Üreter ile mesane kavşağındaki bu yapı doğumsal olarak tam gelişmemiş ise mesanedeki idrar üretere ve oradan da böbreğe geri dönebilir. Bu durum ise vezikoüreteral reflü olarak adlandırılır.

Ülkemizde vezikoüreteral reflü (VUR) hastalığı böbrek yetmezliklerinin neredeyse 1/3 ünden sorumludur. VUR varlığında gelişen idrar yolu enfeksiyonları böbreklerdeki bazı çalışan alanları öldürüp böbreklerde çalışmayan alanlar meydana getirebilir. Bu alanlar DMSA denilen özel bir nükleer tıp çekiminde skar olarak adlandırılan görüntüler meydana getirir.

Bu nedenle her ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren ya da ultrasonda böbrek genişlemesi olan çocuklarda mesaneye ince bir sonda konup içeriye boya maddesi verip böbreklere geri kaçıp kaçmadığının kontrol edilmesi yani işeme (voiding) sistoüretrografisi çekilmesi gereklidir.

Vezikoüreteral reflünün tedavisi uzun dönem düşük dozdan antibiyotik verilmesinden, endoskopik enjeksiyon ameliyatından (STING) açık cerrahi ile tekrar idrar yolu kavşağının yapılması (üreteroneosistostomi) yapılmasına kadar geniş bir tedavi yelpazesini içerir. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, reflü derecesi, işeme bozukluğunun olup olmaması, DMSA da böbrekte hasra olup olmaması, başka anatomik bozukluklarının olup olmaması gibi değişkenlere göre tedavi değişir.

Tedavinin mutlaka tecrübeli çocuk ürolojisi uzmanlarınca yapılması ve anne ve babaya ayrıntılı bilginin verilmesi gereklidir.

Antibiyotik baskısı altında takip en fazla 4-5 yaşa kadar yapılmalıdır. Bu yaş sonrasında devam eden reflüler cerrahi tedavi almak zorundadır.

En sık yapılan tedavi yöntemi endoskopik olarak idrar yolu kavşağına silikon benzeri dolgu maddesinin enjekte edilmesidir. Bu işlem kısa anestezi süresi gerektirir ve kansız ve sonda takılımı yapılmadan gerçekleştirilebilir. Endoskopik tedavi tarafımızdan en fazla 2 seans uygulanmakta olup başarılı olmayan durumlarda açık cerrahi tercih edilmektedir.

Açık cerrahi 1-3 gün yatışa gerek duyabilir. Hastalarda idrar yoluna sonda konması ve 1-7 gün sondalı kalması gerek olabilir.

Bu makalenin orjinali Doktor Takvimi sitesinde yayınlanmıştır.