Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi

profdrsyucel@gmail.com
MUAYENEHANE
Fulya Polat Tower Residence
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
Tel: 0 212 266 72 22
GSM: 0 530 313 24 68

Ekstrofi Vezika ve Epispadias Kompleksi

Ekstrofi vezika kompleks bir hastalıktır ve tedavisinde mutlaka çocuk ürolojisi, çocuk ortopedisi ve çocuk cerrahı beraber çalışmalıdır. Değişik zamanlamalarla seans sayıları değişerek tedavisi yapılsa da ana amaç ilk 2 günde mesanenin kapatılması ve 4 yaş civarında ise idrar tutma yeteneğinin oluşturulmasıdır.

Mesane kapatılırken mesane boynu onarımı ve epispadias onarımı aynı anda yapılabilir ancak genellikle çocuk hipospadiasa döndüğü için 1 yaş civarı ikinci bir operasyona gerek olur. İkinci yaklaşımda ise yenidoğanda mesane kapatıldıktan sonra 1-2 yaş civarı mesane boynunun kapatılması ve 2-4 yaş civarında epispadias onarımının yapılmasıdır.

Mesane boynunun idrar tutma için onarımı

En iyi serilerde bile çocuğun akranları gibi idrar tutabilme yeteneğinin gelişmesi yaklaşık %30 dur. Ameliyatlar sonrası idrar kaçırmanın veya epispadiasın devam etmesi durumunda revizyon ameliyatları yapılabilinir. En sık yapılan ameliyatlar mesane boynu rekonstrüksiyonları, mesanenin barsak ile yamalanması (mesane ogmentasyonu), penis uzatma, epispadias onarımı ve idrar kaçırmanın engellenmesi için mesane boynunun kapatılıp göbekten mesaneye açılan bir tüp ile (appendikovezikostomi veya Mitrofanoff kanalı) ile sondalamayla idrarın dışarı alınmasıdır.

Mesane boynunun operasyon sonrası daralmış görünümü

Erişkin hayatta ise penis kısalığına bağlı penis uzatma ve eğiklik düzeltme operasyonları da yapılabilinir.