Prof.Dr. Selçuk YÜCEL

Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı

Bilgi ve Randevu

profdrsyucel@gmail.com

Tel: 0530 313 24 68

Çocuklarda Varikosel

Varikosel önlenebilir kısırlığın en sık nedenidir ve tedavisi eğer ergenlik döneminde yapılır ise en iyi yanıt alınabilir. Ameliyatın özel gözlükler ya da mikroskop eşliğinde mikrocerrahi olarak yapılması önemlidir.

çocuklarda varikosel

sol testisin üzerinde şiş olarak gözüken varikosel

Varikosel; testisin içinde bulunduğu ve skrotum adı verilen torbalardaki toplar damarların genişlemesidir. İleri yaşlarda  kısırlığın en sık önlenebilir nedenidir. 10 yaşın altındaki çocuklarda nadiren görülen bu durum ergenliğe doğru giderek sıklaşır. Varikosel sıklıkla solda görülürken tek başına sağ tarafta görülmesi oldukça nadirdir.

Varikosel büyümenin hızlandığı dönemde gelişirken bu durumun mekanizması halen açıklanamamıştır. Varikoselin bulunduğu testiste üç mekanizmaya bağlı hasar oluşur: ısı artışı, androjen yoksunluğu ve toksik metabolitlerin birikimi. Varikoseli olan çocukların %70’inde testis hacminde azalma görülebilir.

Çocuğun yaşı ilerleyince çocuk tarafından ya da bazen aile tarafından hatta bazen çocuk doktoru tarafından  testis kıvamında yumuşama, testis gelişiminde gerileme, hacim kaybı ve kozmetik görünümün bozulması gibi bulgularla üroloji doktoruna başvurulur.

Varikosel tanısında en iyi yöntem tecrübeli bir doktorun muayenesidir. Fizik muayenede ileri derecede varikoseli olan hastalarda veya testis şiddetli yumuşama ve ufalma olması ameliyat ile tedaviyi gerektirir.

Varikoselin sperm testini bozduğu bilindiği için eğer çocuk sperm örneği verebilecek yaşda ise sperm testinin yapılması önerilir. Daha ufak çocuklarda tek başına ultrasonografi ve muayene bulgusu yeterlidir.

Tedavi gereken hastalarda günümüzde en çok kullanılan ameliyat tekniği, mikroskop ile ya da büyütücü gözlükler ile yapılan mikrocerrahi onarım yöntemidir.

Ziyaretçi ilgisi:

  • çocuklarda Varikosel
  • varikosel örneği