Prof.Dr. Selçuk YÜCEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.AsyaTel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Hipospadias (Peygamber Sünnetli)

Hipospadias (Peygamber sünnetli) sadece ameliyat ile düzeltilebilen ve eğitimli ellerde çok iyi yanıtlar alınabilen bir doğumsal hastalıktır. Modern tedavi teknikleri ile hafif olan hipospadiaslarda %95, ağır olan hipospadiaslarda ise % 75 oranında tek ameliyat ile başarı sağlanabilir. Hafif olan olgularda bazen sonda bile takmaya gerek kalmayıp pansuman da yapılmayabilir. Çocuklar sonda takıldığında bile özel pansumanlar sayesinde evlerine aynı gün gönderilebilir. Ancak daha önceki başarısız ameliyatların düzeltilmesinde yanak içinden, dudak içinden veya çevre penis derisinin kullanılarak onarım yapılması gerekebilir. Bu durum planlı ya da plansız ameliyat sayısının artmasına neden olabilir.

Gıdalarımızın genetiği değiştirilmiş ürünler ve koruyucu kimyasallar ile çevrelenmiş olması gelecek nesillerimizi tehlikeye sokmaktadır. Bu konudaki en belirgin kanıt son 30 yıl içinde hipospadias oranının 800 doğumda 1’den 250 doğumda 1 ‘e kadar yükselmesidir. Erkek bebeğin anne karnındaki erkeklik hormonuna bağlı değişimi gereken en uç noktası bebeğin pipisidir ve ne yazık ki anne karnındaki bebekteki hormonal hassas dengeler bozulduğunda en uçtaki organ en fazla etkilenen olmaktadır. İdrar deliğinin olması gerekenden daha aşağıda olması genel olarak hipospadias olarak adlandırılır. Eşlik eden diğer bulgu ise sünnet derisinin alt bölgede gelişmemesidir. Eksik sünnet derisi halk gözünde kısmi sünnetli ya da peygamber sünnetli olarak nitelendirilmektedir. Eşlik eden diğer bir anormallik ise eğri pipinin olmasıdır ve tipik olarak pipi öne kanca şeklinde eğiktir.

Hipospadias Dereceleri

 

Hipospadias genetik olarak geçiş de gösterebilir. Yani hipospadiaslı bir babanın oğlunda da hipospadias gelişme ihtimali yüksektir. Hipospadiasın neyse ki büyük çoğunluğu pipinin ucuna yakın delik ile karakterizedir. Nadir olarak delik torbaya da yakın olabilir ve bu durum şiddetli hipospadias olarak adlandırılır.

hipospadias ameliyatı sonrası

hipospadias ameliyatı sonrası başarılı sonuç

Tedavisinde tek yöntem cerrahi girişimdir. Bu cerrahi girişimde sünnet derisi yeni idrar yolu yapımında kullanıldığı için peygamber sünnetli çocukların uzman görüşü alınmadan sünnet edilmemesi gerekir. Cerrahi işlem ciddi tecrübe ve yetenek gerektirmektedir. Ehil ellerde bile en hafif dereceli hipospadias olgularında %5 oranında başarısızlık görülebilir. Şiddetli olguların %50 sinde ikinci ya da daha fazla sayıda cerrahi girişim gereklidir.

Ehil ellerde yapılmamış hipospadias onarımları geçen yıllarda özürlü penisler yaratmış ve rekonstrüktif ürolojinin en önemli hasta grubunu yaratmıştır. Bazı hastalarda gerek çocuk gerek erişkin yaşlarda kozmetik olarak kabul edilemeyecek kısa penis, eğri penis, yara izli penisler gibi erkek genital kozmetik bozukluklar oluşurken bazılarında fonksiyon bozukluklarına da yol açan fistüller, sertleşme bozuklukları, üretra darlıkları, üretradan kıl çıkması gibi problemlerde gelişmektedir. Bunların ilk tedavisi öncelikle çocukluk yaşındaki ilk onarımın düzgün yapılmasıdır. Bozukluk meydana geldikten sonra yanak içi, dudak içi gibi alanlardan doku alınarak kapsamlı onarımlar yapılır.

Hipospadias Ameliyatı

Hipospadias Onarımı İçin Ağızdan Yama Alımı ve Ameliyat Sonrası Ağız

 

hipospadias ameliyatından çıkış

hipospadias ameliyatından çıkış

Çocuklarda ilk onarım 6 -18 ay arasında yapılmalıdır. İşlem genellikle günübirlik veya bir gece hastanede kalınacak şekilde yapılır. Duruma göre sonda konması gerekebilir ve sonda 7-10 gün civarında alınır. Çocuğun ve ailenin konforunu sağlamak amaçlı yapılan ilk pansuman ancak sonda çekildiğinde açılır. Dolayısı ile bezli bebeklerde anne hiç operasyon yapılmamışçasına rahatlıkla bezini değiştirebilir.

 

 

Düzeltilmesi İçin Başvurulan Hipospadias Komplikasyonları

Ziyaretçi ilgisi:

  • peygamber sünnetli