Prof.Dr. Selçuk YÜCEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.AsyaTel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

UPJ Darlığı (Böbrek Çıkım veya Çıkış Darlığı)

upje darlığı

ameliyatta genişlemiş böbrek havuzu ve ok ile gösterilmiş darlık

Anne karnında saptanan böbrek büyümesinin (prenatal hidronefrozun) en sık nedeni böbrek çıkışı darlığı ya da üreteropelvik darlık (UPJ darlığı) dır. Hafif ve orta şiddette olan hidronefrozlar eğer böbrek fonksiyonunda da bozulma yok ise büyük oranda takip edilip ameliyat (piyeloplasti) tan kaçınılabilir. Ancak ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, hidronefrozda artışı veya böbrek fonksiyonunda azalması olan olgularda ameliyat gerekebilir. Daha önce bu ameliyatı geçirmiş ancak yeterli başarı sağlanmamış olanlarda ise endoskopik girişimler eğitimli ellerde denenebilir. Tekrar açık ameliyat olması gerek olgular mutlaka tecrübeli hekimlerce tedavi edilmelidir.

Çocuklarda en sık izlenen gelişimsel böbrek hastalığı böbrek havuzcuğu ile idrar yolunun bileşkesindeki darlıktır (Üreteropelvik bileşke darlığı). Anne karnında rastlanan böbrek büyümesinin (Prenatal hidronefroz) en sık nedenidir. Bu darlık ilk saptandığında böbrek üzerindeki hasarın anlaşılabilmesi için bir kaç tetkikin bir arada yapılması gerekir. Öncelikle ultrasonda böbrek boyu, havuzcuk çapı, böbreğin etli kısmının kalınlığı, daha sonra ise nükleer tıp tetkiki (diüretikli renogram, MAG veya DTPA) ile böbreğin kanlanma ve idrarı süzüp havuzcuktan idrar yoluna iletebilme yeteneği araştırılır. Nükleer tıp tetkiki için genellikle bebeğin üç aylık olması beklenir. Şiddetli olmayan hidronefrozlarda bebeğin böbreğinin sağlığı genellikle korunur ve 5 yaşa kadar yakın takip yapılır çünkü özellikle ilk 2 yaş içinde kendiliğinden darlığın düzelme şansı yüksektir. Fonksiyonu zaten düşük olan ya da giderek düşen böbreklerde veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerde cerrahi girişimin olabildiğince erken yapılması önemlidir.

Çocukluk çağında karın ağrısı, sık idrar yolu enfeksiyonu , idrar renginde koyulaşma ya da kanama ile başvuran ve ultrasonlarında üreteropelvik bileşke darlığı saptananlarda ise benzer tetkikler yapılsa da çocuk zaten yakınmayla geldiği için çoğunlukla yakın takip yerine cerrahi girişim önerilir.

Cerrahi girişimde altın standart tedavi dar segmentin çıkartılması ve havuzcuğun tekrar idrar yoluna dikilmesidir. Operasyon sonrasında en az bir gece hastanede kalınması gereklidir. Başarı şansı ehil ellerde %95 ‘in üzerindedir.

Ziyaretçi ilgisi:

  • çocuklarda upj darlığı
  • bebeklerde idrar kanalı darlığı
  • böbrek çıkış darlıgına ne iyi gelir
  • bobrek daralmasi
  • hsp ye bagli bobrek daralmasi
  • upj darlığı
  • upj darlığı makale
  • üreteropelvik darlık ameliyatı