Prof.Dr. Selçuk YÜCEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.AsyaTel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Posterior Üretral Valv (PUV)

Posterior üretral valv ya da kapakçık olması böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilecek önemli bir doğumsal hastalıktır. Endoskopik olarak günübirlik bir ameliyat ile kapakçık açılabilir. Tedavilere dirençli idrar kaçırma hastalığı olan olgularda teşhisi konmamış posterior üretral valv ya da kapakçık hastalığı olabilir.

Çocukluk yaşı böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri idrar yolundaki perdeciklerdir. Posterior üretral valv olarak adlandırılan işemeyi engelleyen bu perdecikler çocukluk yaşlarının prostat hastalığı olarak da düşünülebilir.

Prenatal hidronefroz ile yakalanabildiği gibi ileri yaşlarda sadece işeme bozukluğu yakınmaları ile de saptanabilir.

Posterior üretral valv teşhisi işeme sistoüretrografisi ya da voiding sistoüretrografisi olarak adlandırılan mesaneye idrar yolunda ince bir sonda yardımı ile boyalı bir sıvının verilmesi esnasında çekilen röntgen filmi ile konulur.

Beraberinde sıklıkla vezikoüreteral reflü de vardır. Teşhis edilir edilmez cerrahi girişim ile perdecikler açılmalıdır. Perdeciklerin açılması endoskopik cerrahi ile yapılır ve genellikle çocuk işlem sonrası hemen evine dönebilir. Perdecik açılmasından sonra böbreklerin ve mesanenin etkilenme durumuna göre takip düzenlenir. Bazı çocuklarda valv mesanesi olarak adlandırılan mesanenin idrar tutma yeteneğinin kaybolması ve bir süre sonra da tam tersi olarak idrar boşaltma yeteneğinin kaybolması ile karakterize bir hastalık gelişebilir.

5 yaşında erkek çocuk ultrasonda her iki böbrekte büyüme ve VCUG de grade 5 VUR ile başvuru

Ziyaretçi ilgisi:

  • mesane tabanında posterior üretral valv düşündüren gorunum izlenmektedir