Prof.Dr. Selçuk YÜCEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.AsyaTel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Megaüreter / Üreterosel / Renal Duplikasyon / Çift Böbrek

üreterosel açık ameliyat

açık ameliyatta üreteroselin mesane içinde görünümü

Üreterosel (mesane içerisinde kese) tedavisinde endoskopik olarak günübirlik kesenin açılması uygulanabilir ve çocuk sonda takılmadan aynı gün evine gidebilir. Eşlik eden hastalıklara göre (çift böbrek, vezikoüreteral reflü gibi) ileri dönem takipleri ve başka ameliyatlara da gereksinim duyulabilir.

Bazen tek olarak vücudun her iki yanında bulunması gereken böbrek hatalı olarak vücudun tek ya da her iki tarafında çift böbrek olarak bulunabilir. Renal duplikasyon olarak adlandırlan bu durum sıklıkla prenatal hidronefroz olarak saptanır.

Renal duplikasyon kendi başına bir hastalık olmasa da beraberinde vezikoüreteral reflü, üreterosel veya megaüreter hastalıklarını taşıyabilir. Üreterosel idrar yolunun mesane içerisinde baloncuk yapmasıdır ki bazen bu baloncuk böbreğin idrarın idrar yolundan mesaneye geçişini engelleyebilir. Bu durumda böbrek havuzcuğu şişer ve bazı durumlarda idrar yolu da şişerek megaüreter halini alır.

6 yaşında kız çocuk ultrasonda sağ böbrekte büyüme ve idrar kanalında genişleme

2 yaşında kız çocuğu ultrasonda sol çift böbrekte üreterosel

VCUG de mesane içinde yuvarlak dolum defekti şeklinde üreterosel

Endoskopik tedavi esnasında üreteroselin kesilmesi

Üreteroselin tedavisi çoğunlukla endoskopik olarak baloncuğun patlatılmasıdır. Bu işlem sonrası çocuk hemen evine dönebilir ancak işlemin kalıcı başarısı %70 civarında olduğu gibi sonrasında vezikoüreteral reflü de gelişebilir. Başarısız olunduğu, megaüreterin şiddetli olduğu ya da karın ağrısı, idrarda kanama ve sık idrar yolu enfeksiyonu olması durumlarında idrar kanalı cerrahi girişimle onarılıp mesaneye yeniden dikilir. Eğer çift böbreğin bir tanesi çalışmıyor ise bu böbreğin çalışmayan kısmının da ileride idrar yolu enfeksiyonlarına veya hipertansiyona yol açmaması için cerrahi girişimle çıkartılması gereklidir.